Sund som medlemmerne
Sund som medlemmerne
Forsiden > Dus med foreningen > Sund som medlemmerne
Billede til Foreningen lige så sund som medlemmerne
Billede til Foreningen lige så sund som medlemmerne

Foreningen lige så sund som medlemmerne

Generalforsamlingen hørte om en stærk og sund forening i lige så god form som dens mange medlemmer

Tekst og foto: Mogens Greve

Generalforsamlingen og de 28 fremmødte medlemmer i Hornslet Motionscenter brugte 2½ time på orientering om status og forventninger samt valg og livlig debat.

Generelt må forløbet og snakken nok siges at være atypisk i forhold til mange andre frivillige foreninger.
Det handlede blandt andet om anvendelsen af overskuddet, hvor højt der skal skrues op for musikken, og hvordan man forholder sig til det høje medlemstal.
Et kampvalg var nødvendigt for at fordele bestyrelsesposterne.


2022 startede skidt
»Året startede med corona og mundbind, og i årets første halvdel så det ret skidt ud,« sagde formand Kim Thomsen i sit tilbageblik på 2022.
Omkring juni begyndte det at vende, og siden er det gået stærkt.

»Efter at have været nede på 445 medlemmer i starten af 2022, er vi nu på 775 medlemmer – med fortsat stigende tendens.«
Som tommelfingerregel er smertegrænsen for økonomisk status quo cirka 500 medlemmer.


To nye hold
På det seneste har medlemmerne taget rigtig godt imod to nye hold – CrossDance og Farvel Dunk kun for mænd.

Der er CrossDance to gange om ugen, og Farvel Dunk er netop forlænget fra de oprindeligt aftalte 12 uger.
Nu kører holdet til og med juni – og igen fra uge 32.

»Ikke mindst Farvel Dunk’erne og deres 3. halvleg med en øl og mandesnak er et nyt og frisk pust til foreningen.«
Der er tilmelding fra gang til gang og stadig plads til nye mænd.


Uændret kontingent
Set i lyset af stigningen i energipriserne, høj inflation og ønsket om at være på forkant, vedtog generalforsamlingen uændrede kontingenter.
»Uanset enkelte medlemmers åbenlyse utilfredshed, indførte bestyrelsen en række energibesparende foranstaltninger frem for at hæve kontingenterne.«

Kreditforeningslånet er indfriet, så foreningen ejer nu sine egne lokaler.
»Bygningen er fra 2016, og forskellige større vedligeholdelsesudgifter til døre, gulve, og ventilationsanlæg begynder så småt at banke på.«


Opsparing før investering
Økonomisk forudseenhed og penge på kontoen gjorde, at foreningen klarede sig gennem coronaperioden.
»Bestyrelsen ønsker fortsat at have et solidt økonomisk fundament, før vi begynder at tænke i nye investeringer og/eller lavere kontingenter.«
Man har dog kigget lidt på muligheden for solceller.

»Desværre er regler og administration så problemfyldt, at det, sammen med investeringen på 400.000 kroner, ikke står mål med udbyttet.«

Overskuddet i 2022 var 277.000 kroner, og der stod ved årsskiftet 478.000 kroner på kontoen.
For indeværende år budgetteres med et overskud på 685.000 kroner.


Grå og travl bestyrelse
Bestyrelsen består udelukkende af mænd – uden hår eller med gråt hår.
»Vi har i bestyrelsen arbejdet med at beskrive arbejdsopgaver og ansvarsområder, så det kan deles ud på flere og gøre os mindre sårbare. Og det vil være rigtig fint med yngre kræfter af begge køn i bestyrelsen.«

Kim Thomsens fortælling om omfanget af de administrative og praktiske opgaver affødte forundring og overraskelse blandt flere af generalforsamlingens deltagere.
»Mange medlemmer tænker ikke over, at vi er en forening. Det vil sikkert være godt med mere synlighed af bestyrelsens arbejde,« lød det fra et af medlemmerne.


To kvinder næsten med i bestyrelsen
Efter mange år på formandsposten havde Kim Thomsen egentlig bebudet sin afgang.
Omstændighederne gjorde dog, at en forberedt løsning på det alligevel ikke var mulig.
Da ingen andre kandidater meldte sig, modtog Kim Thomsen genvalg.

Der var fem kandidater til de tre bestyrelsesposter.
Efter h.h.v. 10 og 4 år i bestyrelsen, ønskede Michael Qvist og Robert Bredstrup ikke genvalg.

Ny bestyrelse
  • formand Kim Thomsen
  • kasserer Henrik Sørensen
  • sekretær Anders Kobber
  • medlemmer Simon Ree og Michael Thomasen


De to, der ikke blev valgt til bestyrelsen, Mette Mørk og Naja Kristensen, valgtes til suppleanter.
Flere tilkendegivelser om gerne at se kvinder valgt i bestyrelsen blev således ikke til virkelighed.
I vidt omfang opvejes det dog af, at suppleanterne normalt deltager i bestyrelsesmøder på lige fod med bestyrelsen – dog uden stemmeret.
Men da bestyrelsen aldrig har behov for at stemme om afgørelser, er to kvinder nu næsten med i bestyrelsen.

Find os på
Foreningen Hornslet Motionscenter (ved REMA 1000)
hmc8543@gmail.com

ÅBENT lørdag kl. 7-18 - søndag kl. 7-21.30
- øvrige dage kl. 5-21.30
Jule- og nytårsaften lukkes dog kl. 16
VED LUKKETID SKAL ALLE HAVE FORLADT CENTRET

BEMANDET ÅBNINGSTID
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 16-18
Torsdag kl. 15.30 - 17.00
Kontakt
  • Foreningen Hornslet Motionscenter (ved REMA 1000)
  • CVR: 13476683
Kontakt
  • Foreningen Hornslet Motionscenter (ved REMA 1000)
  • CVR: 13476683
Find os på
Udviklet af Globus Data | Cookie indstillinger